Sliter med rekruttering - Flakstad får en mindre «brannenhet»

Flakstad sliter med rekruttering av brannfolk. Brannsjefen anbefaler å etablere en «stasjonær framskutt enhet".