Utsatte salg av næringstomter: - Uansett hva vi gjør så blir det feil

Tre næringsaktører søkte om å få kjøpe tomter i næringsområdet på Ramberg, men på grunn av fare for forskjellsbehandling ble det utsatt da Formannskapet behandlet saken.