– Initiativ for en endring i tjenestetilbudet er foretatt etter intervjuer og samtaler med brukere og pårørende. I samtaler kommer det fram at ensomhet både for yngre og eldre i kommunen er et problem og at savn etter en felles arena med muligheter for deltakelse i aktiviteter er noe som er ønskelig, melder Flakstad kommune.

Flakstad kommune driver i dag et aktivitetstilbud på Solhøgda Bo og Behandlingssenter på Napp.

– Aktivitetstilbudet er knyttet opp mot ulike målgrupper på ulike dager og favner derfor ikke i bredden. I tillegg får vi tilbakemeldinger på at flere ikke greier å benytte seg av tilbudet både i henhold til transport og lokalisasjon, samt ikke har ønske om stigmatisering ved å bli definert inn i en brukergruppe.

Følger brukernes behov

– Med bakgrunn i at kvalitet alltid skjer i møte med brukerne er det en selvfølge at tjenestene må ta utgangspunkt i brukernes behov, melder kommunen og legger til at det er et ledd i kommunens forebyggende helsearbeid.

– I første møte med aktører som var aktuelle å få med inn i prosjektet opplevde vi allerede stort engasjement og at innbyggere her i Kommunen gjerne vil bidra. Vi har per i dag ikke lokaler, men har fått låne kantina på Rådhuset til å møtes i og vi benytter oss også av pedal for treningstilbud. Videre må vi også tenke på hvilke eksisterende lokaler vi kan benytte oss av framover da kantinen kan bli et for lite lokale.

Vi er fremdeles bare i startfasen, men har allerede fått positiv respons fra flere aktører som ønsker å delta videre inn i prosjektet og vi vil informere om prosjektgruppe når den er ferdig definert.