Ordfører mener kommunestyrevedtak var ulovlig: -Nå ser jeg framover, og vil ikke gå videre med saken

Ordfører Hans Fredrik Sørdal mener at kommunestyret gjorde et ulovlig vedtak da Niilo Nissinen ble valgt til styringsgruppa for Nye Ramberg skole. Han vil ikke be om lovlighetskontroll, og velger å se framover.