Fylkesmannen usikker på om parkeringsplass til Kvalvika gir lokal verdiskapning

Fylkesmannen stiller spørsmål ved effekten av å bygge parkeringsplass i Torsfjorden.