Her mener rådmannen kommunen bør søke om ny turist-sti

Flakstad bør jobbe for at stien via Kvalvika til Ryten blir nasjonal turiststi, mener rådmann Erling Sandnes.