Fremtidens fiskevær nok en gang

Av
DEL

LeserbrevViser til reportasje i Lofotposten 13/11 angående intern medvirkning i prosessen med mulighetsstudier og utarbeidelse av områdeplaner for Fredvang, Ramberg og Napp, samt merknad til reguleringsplanen fra «teknisk etat».

Les også: Teknisk etat om "Fremtidens fiskevær": – Vi har vært involvert, men kanskje på feil måte

Rådmannen beklager at vi tar intern uenighet mht. prosess og resultat av områdeplanene i «Fremtidens fiskevær» ut i media. Faglig uenighet er bare sunt, men primært bør det utøves internt i organisasjonen. Uenigheten går først og fremst på om de ansatte ved teknisk enhet er tatt med, eller tatt nok med inn i arbeidet underveis. Dette er også tidligere fremsatt av Jim Olaissen, medlem i styringsgruppa for prosjektet og medlem av kommunestyret. Jim Olaissen og de ansatte på teknisk enhet deltok på heldags planseminar om mulighetsstudiene og arbeide videre med nye områdeplaner for Fredvang, Ramberg og Napp allerede 2. mars 2017.

De ansatte på teknisk enhet har ytret ønske om å bli enda bedre involvert. De er blant annet tatt med på en to dagers grundig gjennomgang av planene og planbestemmelsene sammen med prosjektleder og innleid firma. Etter dette skulle de komme med konkrete innspill på forslag endringer i planene eller planbestemmelsene. Det fremgår i liten grad av deres merknader til planene, som dessverre mer er å anse som politiske ytringer.

Hvorvidt de ansatte på teknisk enhet har deltatt/bidratt ellers i prosjektet baserer seg på om de har sluppet til eller om de selv har engasjert seg lite, er et skjønnsspørsmål. Som rådmann ville jeg helst ha ønsket at vi/de hadde brukt mer energi og innsatsvilje sammen tidligere i prosessen. Og at kommunikasjonen hadde gått til de som arbeider i prosjektet direkte. Det er lite kollegialt å gå offentlig ut mot sine kollegaer for å kritisere deres arbeide.

Nå får vi se hvordan resultatet av planarbeidet blir til slutt, når innkomne merknader er behandlet. Målet har vært at en skal lette etableringen av næringsvirksomhet og boliger. Forhåpentligvis kan vi snart få et felles positivt fokus på fremtidig utvikling i Flakstad.

Utenom denne diskusjonen så er det ikke mulig å unngå å nevne de sterke uformelle kreftene spesielt på Ramberg, som har vært mot denne planleggingen fra før oppstart. Disse kreftene har brukt til dels ufine metoder i sitt arbeide, herunder opphenging av korrigerte avisartikler med bilder av ansatte på veggtavla på Rambergs eneste matbutikk. Etter mitt syn «gapestokkmetoden». Metoder som tilhører en annen tidsalder i mindre siviliserte samfunn. Dette bidrar på ingen måte til å styrke Flakstad kommune og vårt samfunn, tvert imot.

Bakgrunn:

Varaordføreren håper på positiv debatt: – Uten samarbeid blir Flakstad-planene dårlige

Flakstad SP oppfordrer innbyggerne til å sette seg inn i planene: -Det er fire uker igjen av høringsfristen

– Næringslivet er blitt hørt i forbindelse med Framtidens fiskevær

Flakstad Sp arrangerer sitt eget folkemøte

Reguleringsplanene i Flakstad diskuteres heftig denne uka

Ramberg, Napp og Fredvang trenger en plan (kommentar fra journalist Magnar Johansen)

– Hvorfor tegne noe vi ikke vil ha? Det skaper bare splid

- Skissene er kun ment som veiledning og eksempler på løsninger

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags