– Myrland må få svar om rassikring

SV vil ha en avklaring om hvilke rassikringstiltak som er realistisk i Myrlandsfjellet i Flakstad.