Lofotodden nasjonalpark ble opprettet den 22. juni i år. Det 104 km² store området ligger i Flakstad og Moskenes. Det skal nå opprettes et styre for nasjonalparken med medlemmer fra kommunen og fylkeskommunen. Styret skal bestå av tre personer med varamedlemmer.

Moskenes har foreslått Lillian Rasmussen og Bjørn Jensen. Tirsdag skulle kommunestyret i Flakstad bestemme hvem de skulle foreslå.

Varaordfører Einar Benjaminsen (DL) foreslo Hans Fredrik Sørdal og Anne Birgith Mørkved. Jim Olaisen (SP) foreslo seg selv og Anne Birgith Mørkved.

Hans Fredrik Sørdal og Anne Birgith Mørkved ble valgt med seks mot fem stemmer. Styret blir valgt når alle kandidatene foreligger.

LES OGSÅ: Kamp om styreplass for Lofotodden nasjonalpark