Flakstad kommune lager folkemøte for å fortelle om økonomien

– Vet at det er spørsmål og innspill blant innbyggerne