Flakstad-investeringer: Har bare råd til skole og sykehjem

Fagforeningene og SV mener investeringsbudsjettet i Flakstad må handle om skole og sykehjem.