– Må gå flere budsjettrunder

– Vi må gå flere runder før vi konkluderer om investeringer, mener Flakstad-ordfører-ordfører Trond Kroken.