Ordførerens bruk av Facebook ble tema i formannskapet

Formannskapet vil ha et ord med i laget om hvilken kanal ordføreren bruker til å informere innbyggerne.