– Det var ikke i tankene mine. Vi har en avtale.

Arbeiderpartiet, Flakstad Distriktsliste (FD) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har utarbeidet en felles politisk plattform, og enige om Hans Fredrik Sørdal (Ap) og Einar Benjaminsen (Flakstad Distriktsliste) som ordfører og varaordfører de neste fire årene. De te har seks av 11 representanter.

Da kommunestyret i Flakstad konstituerte seg tirsdag, bød Senterpartiet på den eneste antydning til dramatikk under møtet. Sp, den store valgvinneren med fem representanter, lanserte ikke egen kandidat, men foreslo Einar Benjaminsen som ny ordfører. Sp foreslo egen gruppeleder Trond Kroken som varaordfører. Sp og FD var i samtaler etter valget om samarbeid, men distriktslista valgte Ap og MDG.

– Jeg var gjort kjent med at forslaget på meg som ordfører ville komme. Men vi har for lengst inngått avtale om politikk og verv. Å stemme på meg selv som ordfører var overhodet ikke aktuelt, sa Benjaminsen etter møtet etter å ha fått Sps fem stemmer.

– Samlende

– Etter mitt syn legger vi fram en politisk plattform som hele kommunestyret kan enes om, mener nyvalgt ordfører Hans Fredrik Sørdal som skal lede det yngste kommunestyret i Lofoten.

Plattformen slår blant annet fast at Flakstad kommune skal bestå som egen kommune, men at trioen «skal støtte en nøytral utredning solister opp positive og negative konsekvenser» med sammenslåing.

Les også: – Flakstad bør bestå som egen kommune

De tre sier også nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, samt ja til verdensarvstatus for Lofoten.

Posisjonen lover også aktiv jobbing for Bainveien og Veipakke Lofoten, samt for at Leknes lufthavn skal bli «flyplass for Lofoten».

Trioen har som mål å bygge inntil ti eldreboliger, samt kartlegge boligsituasjonen med tanke på bosetting av flyktninger.

– Stå sammen

– Noe av det viktigste nå blir å få arealplan, kommunedelplan for bygdene og øvrig planverk oppdatert. Det trenger vi for å få nytilflytting og etablering i Flakstad, sier Sørdal som erkjenner at de neste fire årene byr på store utfordringer i en kommune med 18 millioner kroner i underskudd.

– Vi trenger et samlet kommunestyre for å møte disse utfordringene, sier Sørdal som også blir leder av Lofotrådet.

I møtet trakk han spesielt fram fiskeriene som næringen som definerer Flakstad-samfunnet.

– Å styrke kystflåten blir en viktig oppgave. Min jobb blir å ta signalene fra kystflåten til fora der beslutninger tas. Blant annet at vi ikke ønsker strukturering i flåten under 11 meter.

Avtroppende ordfører Stein Iversen manet kommunestyret til å stå sammen i neste periode. Iversen er medlem av Sp, men har vært ordfører for Flakstad Distriktsliste.

– Jeg er glad for at Sp gjorde et godt valg over hele landet. Det styrker distriktene, sa Iversen.

Det nye formannskapet består av: Hans Fredrik Sørdal (Ap), Anne-Birgith Mørkved-Rommerud (Miljøpartiet De Grønne), Einar Benjaminsen (Flakstad Distriktsliste), Trond Kroken (Sp) og Cecilie Nygård Johnsen (Sp).

 

– Uryddig opptelling

Sp vil ha bedre rutiner under opptellingen av stemmesedler i Flakstad.

Da kommunestyret tirsdag skulle godkjenne valget, stilte Senterpartiet spørsmål ved gjennomføringen av opptellingen. Espen Torbjørnsen viste til at under opptellingen av forhåndsstemmer var kun ett medlem fra valgstyret til stede.

– Forhåndsstemmene var talt opp da hele valgstyret møttes. Det mener vi ikke er i tråd med valglovens krav, sa Torbjørnsen.

– Jeg oppfatter loven slik at det holder at ett medlem er til stede under opptellingen av forhåndsstemmer, sa avtroppende ordfører Stein Iversen.

Må få nye rutiner

Tre av valgstyrets medlemmer skal også ha forlatt før alle stemmene var talt opp valgnatten.

– Jeg har snakket med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som sier at valgstyret skal være til stede for å føre tilsyn, sa gruppeleder Trond Kroken (Sp).

Valget i Flakstad ble uhyre jevnt, og avgjort av antallet slengere. Senterpartiet manglet fire stemmer på å få rent flertall.

Men partiet ønsker ny opptelling, slik Værøylista og Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for på Værøy.

– Vi konstaterer at valget ble gjennomført på denne måten i år. Det vi ønsker er å forbedre rutinene til neste valg, sa Kroken.