Flakstad Senterparti vil øke antall kommunestyrerepresentanter fra dagens 11 til 15 i neste periode, 2019–2023. Det foreslår partiet i en interpellasjon i dagens kommunestyremøte.

– Etter tre år med 11 representanter i kommunestyret, hvor fem av disse representanter utgjør formannskapet, mener Flakstad Sp at antall kommunestyrerepresentanter bør vurderes på nytt. Vår oppfatning er at det har blitt for stor arbeidsbelastning på hvert kommunestyre/formannskapsmedlem, også sett i lys av at tiden for å sette seg inn i saker er halvert, jf. redigering av retningslinjer for kommunestyret. Det kan føre til at færre ønsker å delta i politisk arbeid, heter det i interpellasjonen som gruppeleder Trond Kroken fremmer på vegne av partiet i dagens kommunestyremøte. Kroken foreslår at kommunestyret i dag vedtar å øke antallet til 15.

Han trekker også fram at det er problemer med oppmøtet i formannskapet. En av årsakene er få representanter, og at en del politikere er opptatt om vinteren som fiskere.