Elevene kan bli flyttet til nabokommuner eller brakkerigg

Fra høsten kan elever bli flyttet fra Ramberg skole til brakkerigg eller nabokommuner.