Vil utrede renovering av Ramberg skole

ØKONOMI: Ordfører Trond Kroken (Sp, t.h.) mener skoleinvesteringen må vurderes på nytt. Her med varaordfører Niilo Nissinen (SV).

ØKONOMI: Ordfører Trond Kroken (Sp, t.h.) mener skoleinvesteringen må vurderes på nytt. Her med varaordfører Niilo Nissinen (SV).

Senterpartiet setter bremsene på ny skole på Ramberg. – Økonomien gjør at vi må se på planene, mente ordfører Trond Kroken.

DEL

Rådmann Erling Sandnes anbefalte formannskapsmøtet tirsdag å ta i bruk Napp skole som midlertidig skole fra årsskifte. Dagens skole skal rives, etter planen i løpet av vinteren, og ny står ferdig om et par år. Etter framdriftsplanen skal skoletomta være ryddet innen mai, og bygging starte høsten 2020.

Vedtaket ble gjort, ifølge ordfører Trond Kroken (Sp), før politikerne hadde god nok oversikt over de økonomiske utfordringene.

Fredvang

I år blir merforbruket rundt 2,7 millioner kroner. De neste tre årene må totalt 12 millioner kroner kuttes i driftsbudsjettet for å finansiere planlagte investeringer på over 200 millioner kroner, i blant annet ny skole, renovering av sykehjem, omsorgstun, brannbil og avløp. Ny skole er så langt beregnet til vel 100 millioner kroner. Formannskapet hadde besøk av seniorrådgiver Walter Tjønndal fra Fylkesmannen som advarte mot større låneopptak uten å være helt sikker på at kommunen klarer renter og avdrag.

Ordføreren mener de økonomiske utfordringene gjør at kommunen må tenke omfanget av investeringene på nytt. Sammen med partifellene Marit Stokvik Johansen og Turid Aksberg sørget han for flertall for at skoleløsningen skal vurderes på nytt. Blant annet skal administrasjonen utrede om Fredvang skole i kombinasjons med brakkerigg kan brukes som midlertidig løsning. Ifølge kommunens innhenting av pris vil innleie av brakkerigg til skoletomta på Fredvang koste mellom 6,9 og 8,7 millioner kroner.

Sykefravær

Sp vil også ha en ny gjennomgang av Ramberg skole med tanke på om skolen kan brukes ut over neste år. Blant annet skal det foretas målinger i tillegg til at kommunen er i gang med å montere luftrenseanlegg. Ordføreren viste til at sykefraværet er redusert fra 9,7 prosent i 2016 til 1,6 prosent hittil i år.

– Jeg kjenner ikke årsaken, men det underbygger at skolebygget ikke er umulig å være i, sa Kroken og la til:

– Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Med de planlagte investeringene må vi redusere driftsbudsjettet med 12–15 stillinger, og tjenestetilbudet. Da må vi se på investeringsnivået. Vi må spørre oss om vi gjort nok, og vurdert alle alternativer. Etter mitt syn har vi ikke gjort det, sa Kroken.

Renovering

Blant annet mener han at alternativet med å renovere dagens skolebygg på Ramberg burde vært grundigere.

– Det ble ikke utredet godt nok. Et arkitektfirma mente det ikke er en god løsning. Bygningsfaglig ansvarlig i Vestvågøy mente det kunne gjøres. Vi bør få inn en tredje part til å vurdere renovering. Vi kan også se om det finnes private initiativ til å gjøre noe med skolebygget. Vi må vurdere flere alternativer som følge den alvorlige økonomiske situasjonen, mente ordføreren.

Han fikk motbør av Steinar Friis (Flakstad Distriktsliste).

– Kommunepolitikerne har visst om utfordringene. Skolen koster ikke 200 millioner kroner. Saken handler om at noen mener skoleveien til Napp blir for lang for elevene. Jeg synes ordføreren diskvalifiserer oss og kommunestyret fra å vite noe om de økonomiske utfordringene kommunen står foran, sa Friis som anbefalte Napp som midlertidig skole.

Artikkeltags