Endrer planene for Ramberg skole

Dagens skolebygg blir midlertidig skole. Nye Ramberg skole flyttes til annen tomt.