Etterlyser mer åpenhet rundt skoledebatten i Flakstad

Einar Benjaminsen mener Sp og SV har bidratt til uroen rundt flytting av elevene til Napp. Han etterlyser åpenhet i arbeidet med framtidig skoleløsning.