– Kan mistolkes og skape usikkerhet

Kostnadene for permanent og midlertidig løsning for Ramberg skole skal diskuteres i neste uke – utenom sakskartet til kommunestyremøtet.