Flakstad kommune ber Fylkesmannen avklare om boligområdet kan tas i bruk

Artikkelen er over 1 år gammel

Våren 2018 ble kommunen oppmerksom på en tidligere innsigelse til reguleringsplanen fra 2012 fra Statens vegvesen mot å åpne for boligbygging i Jusnes på Ramberg.