Kan bli åpnet for fritidsboliger: - Har vært en trist situasjon

Flakstad kommune søker nå om generell dispensasjon for bygging av fritidsboliger på Ramberg.