Foreslår at eneboliger skal være på maksimalt 250 kvadratmeter

Flakstad-rådmannen anbefaler å redusere størrelsen på eneboliger på Ramberg fra 400 til 250 kvadratmeter.