Gir seks mill til gangvei-bygging for å kunne ta i bruk nye boligfelt

Kommunestyret i Flakstad satte av seks millioner kroner i 2020 til gang- og sykkelsti på Ramberg.