Krever svar fra kommunen: – Er fiskehjellene lovlig bygd?

J.M. Langaas Drift AS vil ha dokumentasjon på at fiskeprodusenter i Flakstad ikke forskjellsbehandles.