Starter kronerulling for nærmiljøanlegg

DEL

Veronica Olaisen vil hjelpe Sandneset Vel på Ramberg med å betale for miljøundersøkelsen av tomta som skal brukes til nærmiljøanlegg. I forrige vedtok formannskapet at velforeningen må ut med 40.308 kroner for undersøkelsen som er pålagt gjennomført for alle tomteeierne i næringsområdet.

– Jeg starter kronerulling. Det er et fantastisk godt tiltak som velforeningen går i gang med. Det vil skape trivsel for unge og eldre. Jeg håper mange vil bidra med litt penger slik at velforeningen slipper å bære det økonomiske ansvaret for å tilrettelegge for nærmiljøanlegget, sier Veronica Olaisen som selv bor på Ramberg.

Olaisen håper flest mulig bruker vipps (#508429) Ramberg sentrum nærmiljøanlegg eller setter sitt bidrag inn på konto 4580.12.61543


Artikkeltags