Fylkesmannen er skeptisk til store bolighus på Ramberg

RAMBERG: Fylkesmannen gir anbefalinger om bygging på Ramberg.

RAMBERG: Fylkesmannen gir anbefalinger om bygging på Ramberg.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fylkesmannen er skeptisk til at Flakstad kommune i reguleringsplanen vil tillate at boliger på Ramberg kan bygges opp til 400–450 kvadratmeter, og med en gesimshøyde på inntil åtte meter og møne inntil ni meter.

– Frittliggende boliger med bruksareal tilsvarende 800 kvadratmeter eller mer vil bryte med eksisterende byggeskikk på Ramberg, og virke svært framtredende i tettstedet og landskapet. Fylkesmannen ber kommunen vurdere å begrense maksimalt bebygd areal, heter det i brevet.

Når det gjelder søknadene om to boliger ovenfor Rambergstranda, anbefaler Fylkesmannen at de bygges minimum 75 meter fra strandlinjen. Den ene boligen bør dessuten tekkes lengst mulig unna utkikkspunktet (Nasjonal turistvei), anbefaler Fylkesmannen.

Artikkeltags