Får endelig kjøpe tomt: Dette dokumentet har Baard ventet på i nesten 20 år

Dette dokumentet har Baard Johan Pedersen ventet på i nesten 20 år.