Flakstad er en av fire kommuner i Nordland der sommerhandelen i butikker utgjør mer enn en fjerdedel av årsomsetningen, ifølge tall fra Hovedorganisasjonen Virke.

Første året Petter Karlsen fra Vestvågøy drev Bunnpris på Ramberg, Flakstads eneste dagligvarebutikk, endte med et overskudd før skatt på 1,1 millioner kroner. Ifølge regnskapet for 2017 ga butikkdriften en inntekt på 21,9 millioner kroner.

I fjor fikk Ramberg status fra Fylkesmannen som «Typisk turiststed», noe som gir dagligvarebutikken anledning til å ha åpent søndagene i sommermånedene.

Butikkbygget eies av Harald Johansen Eiendom AS mens Karlsens selskap P. Karlsen Invest AS står for driften. I regnskapet er det satt av 400.000 kroner i utbytte fra fjorårets overskudd. Selskapet betalte 277.357 kroner i skatt av overskuddet. I gjennomsnitt i fjor sysselsatte butikken åtte årsverk.