Kommunen vil ha 40.300 kr fra velforening, selv om fylket har gitt 1,2 mill i tilskudd til prosjektet

Artikkelen er over 2 år gammel

Flakstad-rådmann Erling Sandnes mener Sandneset Vel skal betale for miljøundersøkelser.

DEL

For 12 år siden tok velforeningen med ti husstander initiativet til å bygge nærmiljøanlegg ved næringsområdet i Ramberg sentrum. 12 år senere står anlegget ferdig, blant annet ved hjelp av dugnad og 240.000 kroner i tippemidler.

Underveis har Sandneset Vel fått krav på å være med å betale for den pålagte miljøundersøkelsen av næringsområdet. Velforeningens andel er 40.300 kroner. I vinter avslo formannskapet med tre mot to stemmer å innvilge fritak. En kronerulling innbrakte 30.000 kroner, mens velforeningens medlemmer dekket resten.

Fylkeskommunen

I sommer søkte foreningen på nytt om fritak etter å ha blitt kjent med at kommunen fikk 1,2 millioner kroner fra Nordland fylkeskommune, blant annet til miljøundersøkelsen. Leder i Sandneset Vel, Marit Stokvik Johansen, viser til at foreningen tidligere har betalt for fradelingen av tomt for å få nærmiljøanlegget ferdig. Anlegget består av akebakke, sykkelbaner, skøytebane, volleyballbane og sittegrupper med bålplass.

Hun reagerer på at en ideell innbyggerforening, som gjennom frivillig arbeid bidrar til trivsel og folkehelse, må ut med 40.000 kroner samtidig som kommunen har fått 1,2 millioner kroner til infrastrukturtiltak i næringsområdet.

– Beløpet vi har søkt om fritak for å betale hadde kommet godt med i det videre arbeidet med nærmiljøanlegget. Når kommunen har fått tilskudd til miljøundersøkelse, hvorfor skal den ha betalt fra velforeningen som allerede har bidratt til å skaffe finansiering? I realiteten har vi betalt for å få gjøre dugnad for almenheten, sier Stokvik Johansen.

– Har fått god støtte

Flakstad-rådmann Erling Sandnes viser til at formannskapet har behandlet saken, og avslått søknaden. Han ser ingen grunn til å legge den nye søknaden fram til politisk behandling.

– Flakstad kommune har bidratt med gratis tomt til anlegget, som i ettertid er verdsatt til 200.000 kroner. Trolig ble det rimeligere for velforeningen å delta i kommunens miljøundersøkelse, enn å bestille sin egen. Etter vårt syn har prosjektet fått god støtte fra kommunen.

Sandnes ser ikke tilskuddet fra Nordland fylkeskommune i sammenheng med nærmiljøanlegget.

– Tilskuddet ble gitt til å klargjøre industriområdet for næringsetableringer. Nærmiljøanlegget er ikke en del av grunnlaget for tildeling av tilskuddet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken