Busser elevene til Napp

Napp Oppvekstsenter blir midlertidig skole til nybygg/renovert bygg står ferdig på Ramberg.