Ny runde om Ramberg-tomter: -Kan få EØS-avtalen på nakken

Flakstad kan få EØS-avtalen på nakken om den selger tomter til SUFI AS for 50 kroner per kvadratmeter til Sufi AS.