Vil vurdere tomtepris i Ramberg industriområde på nytt – Kan komme i konflikt med EØS-reglene

Flakstad-ordfører mener kommunen kan bryte lov om offentlige anskaffelser med å selge en tomt i industriområdet på Ramberg til redusert pris.