Gang- og sykkelvei må på plass før ny skole kan bygges

Statens vegvesen vil kreve gang- og sykkelvei før ny skole kan bygges i Nappskaret i Flakstad.