Brakkerigg blir seks-åtte ganger dyrere enn Napp skole

Midlertidig skole i brakkerigg vil koste Flakstad kommune mellom 6,9 millioner og 9,3 millioner kroner.