Et helhetlig politisk alternativ, fundamentert på demokrati åpenhet og tilstedeværelse. Et politisk alternativ som legger opp til at kommunepolitikk på alle nivå i stor grad bør iverksettes og etableres i samarbeid og i forståelse med kommunens innbyggere.
I en liten kommune som vår, må derfor alle, politikere så vel som kommuneansatte og folk flest kunne oppleve å bli respektert lyttet til og tatt på alvor.

Flakstad Distriktslistes kandidater består av innbyggere, kvinner og menn, som alle har et sterkt ønske om å gjøre en god jobb for innbyggere, bedrifter og folk og familier i hele kommunen.
Unge og eldre ressurspersoner med god aldersfordeling, variert utdannelse og mange med lang erfaring som folkevalgt i vår kommune.
Et knippe engasjerte Flakstadfjerdinger som med Distriktslistas program i ryggen, og med respekt for at våre innbyggere vet hva de vil, har sagt ja til å ta praktisk og politisk ansvar i vår kommune de neste år.

Ingen på Distriktslista er kumulert.
Førstemann på lista er Einar Benjaminsen fra Napp.
Han er listas ordførerkandidat.
Han har presentert seg i Distriktslistas valgprogram.
Et jordnært og nøkternt program hvor fokus på kommuneøkonomi og eldreomsorg står sterkt.. Oppgradering av sykehjem og etablering av omsorgstrapp er eksempler her.
Einar har tolv års erfaring som folkevalgt i vår kommune.
Og - etter å ha erfart hans politiske og ikke minst økonomiske forståelse og tilnærming i flertallet av de saker, prosesser og prosjekter kommunestyret i nåværende periode har behandlet, vil han som politiker og ordfører være en ressurs som Flakstad Kommune i de fleste sammenhenger vil trekke veksler på de neste fire år.
Som mulig ordfører legger han opp til å være en demokratisk og tilstedeværende leder, der han som naturlig bindeledd mellom administrasjon, ansatte og kommunestyret vil tilrettelegge for god informasjon, innsyn og åpenhet, kombinert med klare ansvarslinjer.

For nettopp dette med god ledelse, åpenhet, demokrati og tilstedeværelse, er avgjørende for hvordan kommunens lokalpolitikere og ansatte kan fungere og trives i vår kommune.
Det handler om forholdet mellom politikere, kommunestyreledelse og administrasjon, så vel som tillit til og respekt for hverandre som ansatte og folkevalgte.

Skal vi lykkes som oppegående kommune, må vi enes om felles mål og dra lasset sammen.

En kursendring må til.
Stem på Flakstad Distriktsliste.