Flakstadpolitikerne vil vite mer om Bainvei og tunnel

Flakstad vil høre Statens vegvesens vurdering av rassikringstiltak i østre del av kommunen. Politikerne stiller seg bak storflyplass.