Under åpningen av Landsfestival for kor 2016, sang 1500 sangere seg inn på torget med "Do you hear the people sing" fra musikalen Les Miserables.