- Det er grått i Lofoten idag. Jeg ser at det ligger godt med byger i ytre strøk. Ellers er det sør og sørvestlig frisk bris til liten kuling i dag. I løpet av kvelden og natta dreier vinden til nordvestlig retning, sier statsmeteorolog Elise Gloppen Hunnes.

Hun forteller at fredag vil bli noe roligere. Det vil fortsette å komme inn en del byger med sludd, men disse kommer mer spredt.

- Til helga kommer nytt lavtrykk med mer varmluft. Vinden dreier til sør/sørvest og det kommer godt med nedbør som regn, forteller Hunnes.

Flom- og jordskredfare

Varsom.no melder om at det er flomfare i Nordland for torsdag og fredag.

– Vannføringen ventes å øke på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser, skriver de på sine nettsider.

Du anbefales å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Det er også sendt ut farevarsel om jordskredfare i Nordland og Troms.

– Det ventes noen sørpeskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Relativt høye temperaturer kan føre til stor snøsmelting. Det ventes mye nedbør, skriver Varsom.no.

Jordskredfaren varer gjennom helga.

Fare for snøskred

Torsdag varsler Varsom.no om betydelig snøskredfare i Lofoten. Det er ventet naturlig utløste flakskred og høyt til fjells vil det dannes ferske fokksnøflak i leområder for vind.

– Mildværsgrensa synker litt, men det ventes fremdeles en del nedbør og vind fram mot kvelden. På de aller høyeste toppene vil det dannes ustabile fokksnøflak i leområder. Det er gunstige temperaturer for stabilisering, men utvis varsomhet i områder som har samlet mye snø siden onsdag. Det kan fortsatt gå enkelte våte skred under mildværsgrensa, men hovedsskredsyklusen antas å være over. Så lenge regnværet pågår kan det også gå våte løssnøskred i bratte heng, skriver de på sine nettsider.

Fredag er snøskredfaren moderat.

– Snødekket er fremdeles vått og enkelte steder ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes fersk fokksnø høyt til fjells, melder Varsom.no.

Les også: