Flere krisetiltak for næringsliv og private - egen beredskapsgruppe i Vågan på plass

Vågan kommune tar nå flere grep for å berge næringslivet i kommunen. Flere krisetiltak og en egen beredskapsgruppe settes nå ned etter et enstemmig vedtak mandag.