Flere redningsaksjoner på Vågakallen: – Noen overvurderer nok egne ferdigheter

– Det er ikke noe spesielt med Vågakallen. Det er et flott fjell å klatre og gå tur i, på lik linje med andre fjell i området.