Konfliktrådet hjelper mennesker i konflikt. De megler både i straffesaker og sivile saker. Tjenesten er gratis og for alle. Konfliktrådet Nordland har kontor blant annet i Svolvær.

Nye tall fra konfliktrådet viser at det i 2022 ble sendt 2599 sivile saker til konfliktrådene. På landsbasis tilsvarer det en økning på 21 prosent sammenlignet med året før. Da mottok konfliktrådene 2151 sivile saker, skriver konfliktrådet i en pressemelding.

- Nabokonflikter, økonomiske konflikter eller familiekonflikter

– Dette er en betydelig økning. Henvendelsene kommer også i stor grad fra privatpersoner som trenger bistand, og da i saker som ofte omhandler nabokonflikter, økonomiske konflikter eller familiekonflikter. Det er vondt å stå i konflikter og de fleste ønsker ei endring, selv om det ikke er så enkelt å se hvordan man selv skal håndtere det. De kan be om bistand fra konfliktrådet eller bare søke råd og veiledning. Det er mange som er utsatt for hendelser som oppleves ugreit, krenkende og alvorlig. De ønsker å sette ord på hvordan dette oppleves og få synliggjort dette til utøver, samt et behov for å forsikre seg om at dette ikke skjer igjen, sier leder i konfliktrådet i Nordland, Mona Hammerfjeld.

I 2022 var saksbehandlingstiden fra konfliktrådet mottar en sak til saken megles 34 dager.

– Vi er raske, og raskere nå enn før, til å behandle sakene vi mottar. Vi vet at personene i sakene som kommer til oss kan være sårbare med behov for rask hjelp og oppfølging. Derfor har vi et kontinuerlig fokus å holde behandlingstiden nede. Skal vi lykkes med dette må vi også samarbeide godt med lokale ressurser som politi, påtale, kriminalomsorg og domstoler, skoler og andre relevante aktører i samfunnet, sier Hammerfjeld.

Unge i konflikt med loven

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven, og gjennomfører blant annet ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Saksbehandlingstiden for ungdomsreaksjonene endte opp med 52 dager, som er godt innenfor resultatkravet på 55 dager, skriver konfliktrådet.

– I tillegg er fullføringsprosenten høy blant de som gjennomfører ungdomsreaksjoner i konfliktrådet. Ungdommene får da ta ansvar for handlingene sine, samt at de får innsikt i hvilken skade de har forårsaket. Dette kan bidra til å forebygge at de begår nye lovbrudd i fremtiden, sier Hammerfjeld.

Fakta

Konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Hensikten med et slikt møte er at de gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller rette opp i mellommenneskelige relasjoner. Metoden som brukes, kalles gjenopprettende prosess.

Konfliktrådet nasjonalt har 12 konfliktråd med 550 meglere. Konfliktrådet i Nordland har 50 meglere.

Konfliktrådet er gratis og for alle.