Flere sykehus går nå ut av beredskap i tilknytning til pandemien. Sykehusene får stadig færre koronasmittede pasienter og er i ferd med å få normal drift.

Helse sør-øst meldte fredag i en pressemelding at de – etter ett år og tre måneder i beredskap – har besluttet å gå ut av beredskap fra 11. juni.

Flere av helseforetakene i helseregionen har allerede gått ut av beredskap. Dette gjelder Akershus universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sunnaas sykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold og Lovisenberg Diakonale Sykehus, som alle er i normal drift med nødvendige smitteverntiltak.

Flere helseforetak vurderer å gå ut av beredskap og over i normal drift i løpet av de nærmeste dagene og ukene. Oslo universitetssykehus planlegger å videreføre grønn beredskap til over sommeren, heter det blant annet i pressemeldingen.

Også sykehusene knyttet til Helse vest – bortsett fra Helse Bergen – gikk fredag ut av beredskap. Det gjelder Helse Fonna, Helse Stavanger og Helse Førde.

Helse Bergen er det eneste helseforetaket som ikke går ut av beredskap i denne regionen. De vil foreta en ny vurdering 15. juni, skriver Stavanger Aftenblad.

Helse vest var fredag den eneste helseregionen i Norge uten noen covid-19-pasienter innlagt på sine sykehus.

Sykehusene i Helse Midt-Norge følger grønn beredskap, som er den laveste beredskapen over normal drift. Dette gjelder St. Olavs hospital i Trondheim, samt Helse Møre og Romsdal med sykehus i Ålesund, Volda, Kristiansund og Molde; samt Helse nord-Trøndelag med sykehus i Levanger og Namsos.

Også Helse nord følger grønn beredskap. Dette gjelder Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

(©NTB)