Ifølge en landsomfattende undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv, svarer 65 prosent at de ønsker å bli mer fysisk aktive i 2020. Den foretrukne aktiviteten er turer til fots eller på ski. Hele 63 prosent svarer at de ønsker å gjøre mer av dette.

Turgåing er mer populært blant nordmenn enn treningssentre. 36 prosent oppgir at de har som mål å trene mer på treningssentre, mens bare ni prosent oppgir at de ønsker å trene mer på idrettsbane.

– Tallene overrasker meg ikke. Å gå på tur er lavterskel, gratis, og gir så mye utover det at man kommer i form, så det er ikke rart det er nordmenns foretrukne treningsaktivitet i året som kommer, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap, og representerer over 5000 lokale lag og foreninger.

– Legg til rette

Heimdal mener folks ønske om mer mosjon stiller krav til politikerne. Tallene viser at politikerne må tørre å satse mer på tilrettelegging for friluftsliv, som stier og merking av turruter, om de vil bedre folkehelsa i Norge, mener Heimdal.

-Spørsmålet om hvordan man kan få flere til å bli mer fysisk aktive, er en hard nøtt å knekke, men det er helt nødvendig om vi skal klare å holde flere friske i årene som kommer. En nøkkel vil være å tilrettelegge for den formen for aktivitet som folk oppgir at de helst vil drive med, mener Heimdal.