Flere vil leie ut jorda til parkering

Tre bønder søker om å få etablere parkeringsplasser på dyrka jord på Fredvang.