Flertallet mener skolene bør holde stengt

Flertallet i vår uformelle leserundersøkelse ønsker at skolene skal holde stengt også over påske.