Skal sikre Kabelvåg mot en ny «Berit»

Kabelvåg havn skal sikres bedre mot ekstremvær.

Kabelvåg havn skal sikres bedre mot ekstremvær. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Kabelvåg havn har store mangler, noe ikke minst stormfloa «Berit» i 2011 ga alle en skikkelig påminnelse om. Nå tas det fatt i problemene som skal sikre både havn og omkringliggende bebyggelse bedre.

I kommunestyrets møte sist mandag fulgte man enstemmig opp det å nedsette et utvalg som skal komme med forslag til tiltak som kan sikre Kabelvåg havneområde bedre.

Havnestyret behandlet saken 16. september, og da ble det besluttet at en arbeidsgruppe som nedsettes, som skal bestå av rådmann, havnesjef, havnestyrets leder, leder for hovedutvalget for næring, plan og utvikling (NPU), en politiker fra opposisjonen og inntil tre politisk valgte varamedlemmer. I tillegg vil man invitere inn Nordland fylkeskommune og Kystverket til å sitte i utvalget.

Kommunestyret sluttet seg til dette, og oppnevnte Tor Arne Pedersen og Torbjørn Ollestad til å sitte i utvalget.

Kabelvåg havn består av ei indre og ei ytre havn.

  • I dag har Kabelvåg småbåthavn, Lorentzen mek. verksted AS, Kabelvåg Auto AS og Kystverket Nordland tilhold i indre havn.
  • I ytre havn finner man bedrifter som Njords AS, Præstengbrygga AS, Jaco AS, Lofotdykk dykksenter, Kystassistanse AS med gamle «Lofotferga», og Vågar Produkter, samt dampskipskaia.
  • I indre havn er dybden bare fra en til 3,9 meter. Løpet til indre havn er utdypet til omtrent 3,5 meter. Mens ytre havn har en dybde fra 2,3 til seks meter, og er stort sett isfri vinterstid, og delvis beskyttet av en stor molo (250 meter) fra Stornakken via Daumannsholmen ut til Leiskjæret.
  • Innløpet ligger åpent til mellom Leiskjæret og Prestskeia, sørøstvendt, og er svært utsatt for oppgang fra Vestfjorden. Prestskeia på nordsiden av innløpet fanger opp vannmassene og sender dem med stor kraft videre inn mot Smedvika, torget og nyhavna.

Stormfloa «Berit» i november 2011 satte deler av bebyggelsen rundt torget under vann. Økt uvær på grunn av global oppvarming ventes, men nå er havna i Kabelvåg i fokus. Utvalget skal levere ei innstilling til kommunestyret innen 1. mai neste år, ble det vedtatt mandag.

Artikkeltags