Nå kommer avgiftskuttene på flytrafikken – Dette vil slå positivt ut for passasjerene

Samferdselsdepartementet har nå besluttet å legge om avgiftene flyselskapene betaler. Det skal føre til at rutene i distriktene kommer bedre ut.