Gå til sidens hovedinnhold

– Regelverket ikke godt nok

Artikkelen er over 5 år gammel

Myndighetene innrømmer langt på vei at det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten, ikke er godt nok.

Tidligere i høst vurderte EFTAs overvåkingsorgan ESA at det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten, var i strid med EUs regelverk.

Nå innrømmer norske myndigheter langt på vei at regelverket ikke er godt nok.

Mangelfull bakgrunnssjekk av flypersonale fra land utenfor EØS innebærer at Norge bryter med EUs forskrift om forebygging av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Det var ESAs konklusjon i et brev som ble sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i slutten av september.

Fem år tilbake

ESA var bekymret over at Luftfartstilsynet i Norge ikke alltid utfører bakgrunnssjekk, inkludert sjekk av kriminelt rulleblad, av personer som skal ha ID-kort til flyplasser og for flybesetninger.

 

Normalt skal slik bakgrunnssjekk gjøres fem år tilbake i tid. Problemet er at den ikke lar seg gjennomføre for personer utenfor EØS-området. Dermed har Luftfartstilsynet gitt dispensasjon – i hovedsak til Norwegian-personell med base i Asia.

I brevet fra ESA fikk Norge en frist til 1. november med å overbevise overvåkingsorganet om at den norske praksisen likevel ikke bryter med den såkalte terrorforskriften. Hvis ikke, ville det bli åpnet formell sak.

Har startet undersøkelser

I et svarbrev fra Samferdselsdepartementet datert 31. oktober heter det at departementet har igangsatt en grundig gjennomgåelse av regelverket og viser til at Luftfartstilsynet allerede fra 1. september har fått adgang til å konferere med sikkerhetstjenestene når bakgrunnssjekker skal gjennomføres.

Videre heter det at de foreløpige resultatene av undersøkelsens innledende faser viser at det likevel er mulig å få til en slik bakgrunnssjekk også for personer utenfor Europa fem år tilbake i tid – som er kravet i EU-forordningen – og at disse politiattestene kan bli en fast del av bakgrunnssjekkene.

Dermed imøtegår norske myndigheter langt på vei ESAs krav om at det ikke skal være mulig å godta en bakgrunnssjekk uten at det kan framvises en politiattest.

Lite slingringsmonn

Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet har hele tiden hevdet at regelverket er forsvarlig og at ordningen har blitt nøye vurdert, men ESA var i sitt brev i september krystallklar på at den norske holdningen «bryter med en grunnleggende felles forståelse for standarden for sikkerhet i europeisk luftfart».

Både LO og flere fagorganisasjoner har vært kritiske til dispensasjonen og tidligere i høst har nestleder Vegard Engan i YS-forbundet Parat – som organiser en stor del av dem som er ansatt i norsk luftfart – slått fast overfor NTB at saken er alvorlig.

– Dette er graverende. Det finnes ingen logiske grunner til å gi dispensasjon fra et regelverk som skal være vårt svar på anslag mot luftfarten, sa Engan i oktober.

Også Norsk Flygerforbund har hele tiden hevdet at denne ordningen er i strid med felleseuropeiske regelverk og at Norge per dags dato utsettes for økt terrorfare.

I svarbrevet fra 31. oktober skriver avdelingsdirektør Øyvind Ek i Samferdselsdepartementet at departementet trenger mellom fem og seks måneder for å gjøre ferdig gjennomgåelsen av reglene og innføre det nye kravet. (ANB-NTB)

Det finnes ingen logiske grunner til å gi dispensasjon fra et regelverk som skal være vårt svar på anslag mot luftfarten.

Vegard Engan, nestleder i Parat

 

Kommentarer til denne saken