Hurtigrutens Hus i Hadsel går mot å bli asylmottak, etter et vedtak i formannskapet i forrige uke, skriver Nordlys.

Det har ført til at flere avbestillinger av julebord, skriver Vesterålen Online.

- Da jeg forlot kontoret fredag var det snakk om et mindre antall som hadde avbestilt, sier kulturhussjef Jon Lauvland Pettersen til nettstedet.

Flere styremedlemmer har også trukket seg etter avgjørelsen, melder Vol.no .

- Ansatte har sagt at de kommer til å si opp. Det er kommet varsel om sykemeldinger. Det er kommet telefoner om folk som vil flytte julebord fra Hurtigrutens Hus. Situasjonen er spesiell, reaksjonene er sterke. Det er helt uaktuelt å være styreleder for et flyktningmottak. Det er ingen tvil om at formannskapet ikke har tillitt til styret, sier tidligere styreleder Camilla Skog Rodal til nettstedet.

- Ikke ordinært asylmottak

Ifølge Vesterålen Online vil ikke kulturhussjefen oppgi om det er snakk om enkeltgjester eller hele firma.

Hurtigrutens Hus eies av kommunen. Det er posisjonen, ved Ap, SV og Sp, som har gått inn for å gjøre kulturhuset til et midlertidig asylmottak.

- Hurtigrutens hus skal ikke bli et ordinært asylmottak. Det vurderes om deler av hotellfløyen i Hurtigrutens hus kan bli et transittmottak, et midlertidig mottak for akuttflyktninger, skrev posisjonen i kommunestyret i en pressemelding gjengitt av Vesterålen Online fredag.

Inntekter

Der påpeker de at det er to grunner til at de velger å gå inn for endringen. Det ene er den nasjonale dugnaden for å få plassert akuttflyktninger. Den andre handler om at kommunen ser for seg inntekter.

- Kommunestyret og i særdeleshet styret i Hurtigrutens hus har ansvar for å gjøre noe med den svært krevende økonomiske situasjonen i foretaket. Hurtigrutens hus har gått med 0, 4 millioner i underskudd i 2013,  3,5 millioner i underskudd i 2014, og det ligger an til et underskudd på mellom 2 og 3 millioner også i 2015. Dermed må det dekkes inn et underskudd på minst 6 millioner i løpet av 2017 om det ikke tas grep. Dette vil gå ut over skole, helse og omsorg i en allerede økonomisk anstrengt situasjon, heter det i pressemeldingen.